NRG INVESTMENT :: Biodizel Srbija :: Biodiesel Serbia

sr : en : de

Umanjuje potrebe za uvozom nafte i rizik u snabdevanju.

Smanjuje efekat staklene bašte kao i emisiju zagađujućih gasova.

Koristi se u svim dizel motorima bez značajnijih modifikacija.

NRG INVESTMENT

Zvečanska 1,
11000 Beograd, Srbija
Tel.:  +381 (0)63 232 809
Fax.: +381 (0)11 20 84 218
Mob.: +381 (0)63 232 809
Web: www.biodieselserbia.com
E-mail: office@biodieselserbia.com

NRG INVESTMENT - preduzeće za proizvodnju biodizela

NRG INVESTMENT je preduzeće koje se bavi proizvodnjom biodizela i biolož ulja sa ciljem snabdevanja srpskog tržišta alternativnim dizel gorivom koje u ogromnoj meri smanjuje emisiju štetnih gasova i poboljšava performanse dizel motora. Ovaj tip biološkog goriva može se koristiti u svim dizel motorima bez ikakvih adaptacija, kao i u svim gorionicima energetskih postrojenja na tečna goriva (mazut, lož ulje i dizel).

Osnovna sirovina za našu proizvodnju predstavlja jestivo biljno ulje (ulje od uljane repice, suncokretovo, sojino, palmino ulje...) reciklirano nakon prikupljanja iz velikih restorana drustvene ishrane, samostalnih ugostiteljeskih objekata, hotela, motela, kao i industrijskih pogona koji kao sirovinu koriste biljna ulja. Sopstveni tehnološki postupak katalitičke transesterifikacije recikliranog jestivog ulja daje pouzdan, visok kvalitet metil-estra, odnosno biodizela.

Reciklaža otpadnog jestivog ulja

Preduzeće NRG INVESTMENT spremno je da sve pravne subjekte, koji imaju problema sa otpadnim jestivim uljem, snabde adekvatnom ambalažom za njino prikupljanje i odvoženje bez nadoknade. Našoj mreži prikupljanja otpadnog jestivog ulja možete da pristupite putem Interneta ili pozivom na poznate brojeve telefona.